Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

DOTS & SPOTS

Bergstraat 17

9320 Nieuwerkerken, België
info@dotsandspots.be 

BE 0633590439


Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, uitgezonderd wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DOTS & SPOTS zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

DOTS & SPOTS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 3: Online aankopen

Om te kunnen bestellen, is de klant verplicht naam, adres en telefoonnummer op te geven.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart: Visa, Mastercard
  • via bankkaart: Bancontact / Mister Cash

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

DOTS & SPOTS streeft ernaar de leveringstermijn na ontvangst van de betaling zo kort mogelijk te houden. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten onze wil om.

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in de Europese Unie.

De levering gebeurt door Bpost en kunnen zowel afgeleverd worden op privé adressen als op zakelijke adressen. We raden aan om een zakelijk adres als leveringsadres te vermelden, omdat Bpost tijdens kantooruren levert (van 9u tot 17u).

Verzendingen binnen België: € 5,49
Verzendingen binnen Europa: € 8,00

Afhalen kan te Nieuwerkerken, Bergstraat 17. Dit is enkel mogelijk op afspraak. Als je zelf komt afhalen, betaal je uiteraard geen verzendingskosten!

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen verzonden binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling van de goederen. Tijdens eventuele verlofperiodes van DOTS & SPOTS worden er geen pakjes verstuurd. Dit zal ook duidelijk vermeld staan op de website bij het begin van de bestelprocedure. Een bestelling plaatsen blijft mogelijk maar deze zal pas verwerkt worden na de vakantieperiode.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan DOTS & SPOTS.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van volledige betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DOTS & SPOTS.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Dots & Spots doet er alles aan om je een mooi afgewerkt product te bezorgen.
Mocht het product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan moet er binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail contact opgenomen worden (info@dotsandspots.be)

Voor retourneren en/of ruilen gelden volgende voorwaarden:

·         voorafgaande e-mail via info@dotsandspots.be, vermeld de te ruilen/retourneren artikelen, naam, woonplaats, rekeningnummer en eventueel reden

·         stuur het ongebruikte artikel in de originele verpakking naar Dots & Spots, Bergstraat 17, 9320 Nieuwerkerken België. (op kosten en verantwoordelijkheid van de klant)

·         stoffen die op maat van de klant werden geknipt na aanvraag, kunnen niet worden teruggestuurd

·         het product zal binnen de 14 dagen na ontvangst worden omgeruild of het aankoopbedrag zal worden teruggestort.

In overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarin hij de overeenkomst kan herroepen, dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze termijn gaat in de dag van de levering.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen,  zonder kosten.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van DOTS & SPOTS is bereikbaar via e-mail op info@dotsandspots.be of per post. Eventuele klachten kunnen hieraan worden gericht.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DOTS &SPOTS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt DOTS & SPOTS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, DOTS & SPOTS respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

DOTS & SPOTS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door DOTS & SPOTS om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.