Privacy & Cookie Policy

PRIVACY POLICY

Door te bestellen op de website van Dots & Spots, staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, huisadres) voor doeleinden zoals het beheer van de bestelling, levering en facturen, de administratie van het klantenbestand.

De geregistreerde gegevens zijn niet overdraagbaar of in te zien door derden zonder uw toestemming. Behalve wanneer Dots & Spots hier wettelijk toe verplicht wordt, bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om de rechten te beschermen en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

De door u gegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen, met name onze nieuwsbrief, specifiek op u te richten. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij op uw schriftelijk verzoek de toezending hiervan stopzetten. U kunt dit verzoek ook versturen door de bijhorende link aan te klikken in de nieuwsbrief in uw mailbox.

De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zicht te wenden tot het openbaar register behouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Dots & Spots kan gebruik maken van cookies om de navigatie doorheen de website te vereenvoudigen. Een cookie meldt onze server dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site, op welk moment van de dag onze site bezocht wordt, etc. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere zaken die naar u als persoon verwijzen. Indien u dit wenst, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en op die manier up-to-date te houden.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@dotsandspots.be of bel naar +32477 63 12 32.